City image
Geonames.org

Germantown

Germantown is an urbanized census-designated place in Montgomery County, Maryland. With a population of 90,676 as of 2013 U.S. Census Bureau estimates, Germantown is the third most populous place in Maryland, after the city of Baltimore, and the cens..Wikipedia.org
Dân số: 90676 (2013)
Giờ địa phương: Monday 01:25
Khu vực: 10,8 mi²
Múi giờ: Giờ ban ngày miền đông
 19801 Frederick Rd
Công cụ cho thuêCho Thuê Xe
 (301) 515-4200 |  Facebook
 12450 Milestone Center Dr; Germantown, Maryland 20876
Chỗ ở khácKhách sạn và nhà nghỉ
 (301) 540-9369 |  Facebook
 20021 Aircraft Dr, Germantown, MD 20874
Địa điểm cắm trại.
 (301) 938-4364 |  Google+
 20141 Century Blvd, Germantown, MD 20874
Chỗ ở khácKhách sạn và nhà nghỉ
 (301) 515-4500 |  Facebook
 14125 Seneca Rd; Germantown, Maryland 20874
TaxiSửa chữa xe hơiDịch vụ tài chính
 (301) 527-1505 |  Facebook

Các thành phố liền kề

Gaithersburg Image
Gaithersburg
 59933 (2014) cách xa 4,3 dặm
Montgomery Village Image
Montgomery Village
 32032 cách xa 4,1 dặm
Rockville Image
Rockville
 61209 (2014) cách xa 8,9 dặm
Reston Image
Reston
 58404 (2010) cách xa 14,6 dặm

Mở rộng tầm phủ sóng doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay!

Đăng kí

Đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.