Doanh nghiệp tại Ostrowite

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Công nghiệp: 19,1%
 Mua sắm: 11,8%
 Tôn giáo: 9,1%
 Giáo dục: 8,2%
 Khách sạn & Du lịch: 8,2%
 Ô tô: 7,3%
 Dịch vụ địa phương: 7,3%
 Dịch vụ chuyên nghiệp: 7,3%
 Đồ ăn: 4,5%
 Khác: 17,3%
Dân số698
Mã Vùng52545663Nhiều hơn
Các vùng lân cậnOstrowite
Giờ địa phươngThứ Sáu 04:01
Múi giờGiờ chuẩn Trung Âu
Vĩ độ & Kinh độ53.14275° / 18.98438°

Mã vùng

Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở Ostrowite
 Mã Vùng 63: 17,6%
 Mã Vùng 60: 13,2%
 Mã Vùng 54: 13,2%
 Mã Vùng 52: 10,3%
 Mã Vùng 58: 10,3%
 Mã Vùng 50: 10,3%
 Mã Vùng 56: 8,8%
 Khác: 16,2%

Mã Bưu Chính

Tỷ lệ doanh nghiệp theo Mã Bưu Chính ở Ostrowite
 Mã Bưu Chính 62-402: 31,4%
 Mã Bưu Chính 87-522: 15,7%
 Mã Bưu Chính 87-400: 14,3%
 Mã Bưu Chính 89-620: 10%
 Mã Bưu Chính 86-141: 8,6%
 Mã Bưu Chính 83-022: 4,3%
 Mã Bưu Chính 89-650: 4,3%
 Khác: 11,4%