Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng, chi phối mối quan hệ giữa Công ty Cybo với bạn liên quan đến trang web này. Thuật ngữ 'chúng tôi' tham chiếu đến Công ty Cybo. Thuật ngữ 'bạn' dùng để chỉ người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web này cần tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

Cám ơn bạn đã quan tâm đến Cybo.

  
 

Hãy theo chúng tôi để được cập nhật với những thay đổi mới trên trang này.