Lắp đặt và sửa chữa điều hòa không khí tại Mã Vùng 27 Chipinge, Manicaland Province

1-1