Giáo dục tại Mã Vùng 27 Chipinge, Manicaland Province

1-10
Chỗ ở khác, Giáo dục trung học
A11, Bindura, Zimbabwe
4.0  · $ · +263 271 7531+263 271 7531
www.buse.ac.zw
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Leopold Takawira St, Harare, Zimbabwe
www.zou.ac.zw
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Mangwende Road, 16120, Chitungwiza PO Box SK 41 Seke, Zimbabwe
www.seketeachers.ac.zw
Giáo dục
High School, P Bag 1, Goromonzi, Zimbabwe
4.5  · 27426613
goromonzihigh.co.zw
Giáo dục trung học, Giáo dục
Chitungwiza, Zimbabwe
www.seke1.ac.zw
Giáo dục trung học, Tôn giáo
4th St, Marondera, Zimbabwe
www.zrp.gov.zw
Giáo dục trung học, Giáo dục
9Q3W+72G, Murehwa, Zimbabwe
4.5  · 278221134
Giáo dục
1901 Barrassie Road, Bindura, Zimbabwe
www.zegu.ac.zw
Trường tiểu học và tiểu học, Giáo dục
796 San souci Rd, Ruwa, Zimbabwe
4.0  · +263 273 213 2094+263 273 213 2094  · Mở cửa
Giáo dục trung học, Giáo dục
Chitungwiza, Zimbabwe