Harry's Upholsterers

 2 đánh giá
9 Le Sueur St, Parkersdam, Worcester, 6850, South Africa
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Worcester
Vùng lân cận: Parkersdam
Khu vực hành chính: Tây Cape
Quốc gia: Nam Phi

Về

Harry's Upholsterers đặt trụ sở tại Worcester. Harry's Upholsterers đang làm việc trong các hoạt động của Cửa hàng màn/thảm, Quản lí đoàn thể. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 023 347 2529.
Thể loại:Hoạt động tư vấn quản lý, Sửa chữa đồ đạc nội thất và nhà.
Mã ISIC:7020, 9524.

Truyền thông xã hội

Cửa hàng màn/thảmgần Harry's Upholsterers

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp