Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
21:49 | 27.0°C

Thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay vẫn được gọi phổ biến với tên cũ là Sài Gòn) là thành phố lớn nhất Việt Nam xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hóa, đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế và là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng của cả nước. H..

Wikipedia.org
Dân số: 8,2 triệu (2015)
Giờ địa phương: Wednesday 21:49
Khu vực: 2095,5 km²
Múi giờ: Giờ Đông Dương
thời tiết: 27.0°C mây rải rác