Hòa Bình (thành phố)
Việt Nam
Hòa Bình (thành phố)
21:49 | 19.0°C

Thành phố Hòa Bình là tỉnh lỵ tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. xã Hòa Bình được Chính phủ Việt Nam công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh vào ngày 27 tháng 10 năm 2006.

Wikipedia.org
Dân số: 105260
Giờ địa phương: Wednesday 21:49
Múi giờ: Giờ Đông Dương
thời tiết: 19.0°C trời quang