Việt Nam
Cao Lãnh
21:49 
Dân số: 63770
Giờ địa phương: Wednesday 21:49
Múi giờ: Giờ Đông Dương