Biên Hòa
Việt Nam
Biên Hòa
21:49 | 27.0°C

Biên Hòa () là thành phố công nghiệp và là tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực miền Đông Nam Bộ, Việt Nam. Thành phố Biên Hòa là đô thị loại I, với định hướng tương lai là trở thành thành phố Trực thuộc Trung ương và hiện là thành phố trực thuộc tỉnh có d..

Wikipedia.org
Dân số: 1,1 triệu (2015)
Giờ địa phương: Wednesday 21:49
Khu vực: 268,0 km²
Múi giờ: Giờ Đông Dương
thời tiết: 27.0°C mây rải rác