Royal Hotel Bien Hoa

 240 đánh giá
H4/7, Quater 6, Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Giờ 
Mở cho đến khi 23:59 thêm nữa

Điện thoại
+84613825033

Truyền thông xã hội 
Thành phố: Biên Hòa
Vùng lân cận: Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa
Khu vực hành chính: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam

Về

Royal Hotel Bien Hoa đặt trụ sở tại Biên Hòa. Royal Hotel Bien Hoa đang làm việc trong các hoạt động của Chỗ ở khác, Khách sạn và nhà nghỉ. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Royal Hotel Bien Hoa tại www.royalhotelbienhoa.com.
Thẻ tín dụng
Thẻ ghi nợ
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Thể loại:Hoạt động nơi ăn nghỉ ngắn hạn, Khách sạn và nhà nghỉ.
Mã ISIC:5510.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với Royal Hotel Bien Hoa

240 đánh giá

30306060909012012015015018018021021024024020152016201720182019214.08443.5820154190.04439.92201615366.0419.832017132541.96206.082018240717.928.772019Google

Rating trung bình qua thời gian đối với Royal Hotel Bien Hoa

Nhận xét theo thời gian

112233445520152016201720182019585.38103.020155227.69103.020164.5370.0112.920173.6512.31130.7320183.7654.62128.752019Google

Xếp hạng của Google theo số sao

Google

01020304050607076380.0112.3566331.9289.6855279.0467.027144.4244.321691.5421.651 sao đánh giá2 sao đánh giá3 sao đánh giá4 sao đánh giá5 sao đánh giá

Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội

Chỗ ở khácgần Royal Hotel Bien Hoa

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp