Resort Hòa Bình Rạch Giá

 704 đánh giá
Số 62-64-66 Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Giờ 
Mở cho đến khi 23:30 thêm nữa
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Rạch Giá (thành phố)
Vùng lân cận: Phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá
Khu vực hành chính: Kiên Giang
Quốc gia: Việt Nam

Về

Resort Hòa Bình Rạch Giá đặt trụ sở tại Rạch Giá (thành phố). Resort Hòa Bình Rạch Giá đang làm việc trong các hoạt động của Chỗ ở khác, Nhà nghỉ, cabin và khu nghỉ dưỡng. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 0773 553 355. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Resort Hòa Bình Rạch Giá tại www.hoabinhrachgiaresort.com.vn. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua .
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Thể loại:Nhà nghỉ, cabin và khu nghỉ dưỡng, Hoạt động nơi ăn nghỉ ngắn hạn.
Mã ISIC:5510.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với Resort Hòa Bình Rạch Giá

704 đánh giá

10010020020030030040040050050060060070070020152016201720182019314.08445.36201518190.04436.02201664366.0407.372017285541.96269.732018704717.928.772019Google

Rating trung bình qua thời gian đối với Resort Hòa Bình Rạch Giá

Nhận xét theo thời gian

1122334455201520162017201820194.33385.38116.2720154227.69122.8120163.9370.0124.7920174.1512.31120.8320184.1654.62120.832019Google

Xếp hạng của Google theo số sao

Google

020406080100120140160180200220240260280279378.7112.35280380.089.6897141.267.02243.3244.322648.5421.651 sao đánh giá2 sao đánh giá3 sao đánh giá4 sao đánh giá5 sao đánh giá

Chỗ ở khácgần Resort Hòa Bình Rạch Giá

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp