Nhà nghỉ 68

 3 đánh giá
68 Hoàng Văn Thụ, Huyền Tụng, Bắc Kạn, 26000, Vietnam
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Bắc Kạn (thành phố)
Vùng lân cận: Huyền Tụng, Bắc Kạn
Bưu chính: 26000
Khu vực hành chính: Bắc Kạn
Quốc gia: Việt Nam

Về

Nhà nghỉ 68 đặt trụ sở tại Bắc Kạn (thành phố). Nhà nghỉ 68 đang làm việc trong các hoạt động của Chỗ ở khác. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 091 206 61 25.
Thể loại:Hoạt động nơi ăn nghỉ ngắn hạn.
Mã ISIC:5510.

Truyền thông xã hội

Chỗ ở khácgần Nhà nghỉ 68

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp