City image
Geonames.org

Chinatown

Chinatown in Washington, D.C.(Chinese: 華府華埠), is a small, historic neighborhood east of downtown consisting of about 20 ethnic Chinese and other Asian restaurants and small businesses along H and I Streets between 5th and 8th Streets, Northwest. It i..Wikipedia.org
Giờ địa phương: Wednesday 06:19
Múi giờ: Giờ chuẩn miền đông
 2399 Jefferson Davis Hwy
Khách sạn và nhà nghỉNhà hàng
 (703) 418-6800 |  Facebook
 700 12th Street NW
Taxi
 Twitter
 Arlington Blvd
Taxi
 Usus
Khách sạn và nhà nghỉ
 Không có địa chỉ
Taxi

Các thành phố liền kề

Washington, D.C. Image
Washington, D.C.
 672228 cách xa < 1 mi
Takoma Park Image
Takoma Park
 16715 (2010) cách xa 5,4 dặm
Judiciary Square
 cách xa < 1 mi
Thomas Circle
 cách xa < 1 mi

Mở rộng tầm phủ sóng doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay!

Đăng kí

Đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.