New post

 1266 đánh giá
Kharkivs'ke Hwy, 58, Kyiv, Ukraine, 01001
Giờ 
Mở cho đến khi 18:00 thêm nữa
Trang web 
novaposhta.ua
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Kiev
Vùng lân cận: Darnyts'kyi district
Bưu chính: 01001
Khu vực hành chính: Kiev
Quốc gia: U-crai-na

Về

New post đặt trụ sở tại Kiev. New post đang làm việc trong các hoạt động của Giao thông vận tải hậu cần, Bưu điện. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 0800 500 609. Bạn có thể tìm thêm thông tin về New post tại novaposhta.ua.
Thể loại:Giao thông vận tải hậu cần, Hoạt động bưu chính.
Mã ISIC:5229, 5310.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với New post

1266 đánh giá

1001002002003003004004005005006006007007008008009009001000100011001100120012002017201820199813.96411.872017712363.0190.2920181215712.048.772019Google

Rating trung bình qua thời gian đối với New post

Nhận xét theo thời gian

112233445520162017201820194.7564.0489.0920163.9241.92102.9820174.1419.8199.7120184.1597.6999.7120193.4498.08111.152018GoogleFoursquare

Xếp hạng của Google theo số sao

Google

0100200300400500600603380.0112.35339220.0389.68151106.1167.04340.6744.327962.4921.651 sao đánh giá2 sao đánh giá3 sao đánh giá4 sao đánh giá5 sao đánh giá

Số lượt đăng ký Foursquare theo thời gian

Foursquare

10010020020030030040040050050060060070070080080020172018624190.04241.882017832541.96195.02018

Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội

Giao thông vận tải hậu cầngần New post

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp