Post of Serbia

 16 đánh giá
Borska 15а, Beograd 11193, Serbia
Giờ 
Mở cho đến khi 19:00 thêm nữa

Điện thoại
011 3510882011 3510882

Trang web 
www.posta.rs
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Beograd
Vùng lân cận: Rakovica
Bưu chính: 11193
Khu vực hành chính: Central Serbia
Quốc gia: Xéc-bi

Về

Post of Serbia đặt trụ sở tại Beograd. Post of Serbia đang làm việc trong các hoạt động của Bưu điện. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 011 3510882. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Post of Serbia tại www.posta.rs.
Thể loại:Hoạt động bưu chính.
Mã ISIC:5310.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với Post of Serbia

16 đánh giá

33669912121515201620192191.6419.83201616546.4228.02019Google

Rating trung bình qua thời gian đối với Post of Serbia

Nhận xét theo thời gian

1122334455201620194.5192.12112.920163.4547.88134.692019Google

Xếp hạng của Google theo số sao

Google

012344380.0112.354380.089.684380.067.02197.3144.322197.3121.651 sao đánh giá2 sao đánh giá3 sao đánh giá4 sao đánh giá5 sao đánh giá

Bưu điệngần Post of Serbia

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp