Giáo dục tại Mã Vùng 264 Judeţul Cluj

1-10
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Strada Mihail Kogălniceanu 2, Cluj-Napoca 400000, Romania
hiphi.ubbcluj.ro
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học), Giặt ủi
Strada Ion I. C. Brătianu 25, Cluj-Napoca 400079, Romania
www.amgd.ro
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học), Giáo dục
Strada Teodor Mihali 58-60, Cluj-Napoca 400591, Romania
www.econ.ubbcluj.ro
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học), Giáo dục
Cluj-Napoca 400000, Romania
www.usamvcluj.ro
Trường mầm non, mẫu giáo
Str. Brâncoveanu Constantin, 22, Cluj-Napoca, Cluj, Cluj-Napoca, Romania
www.paradisulprichindeilor.ro
Sức khoẻ và y tế, Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Strada Victor Babeș 8, Cluj-Napoca 400000, Romania
www.umfcluj.ro
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Strada Matei Corvin 4, Cluj-Napoca 400000, Romania
www.sapientia.ro
Giáo dục trung học, Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Strada Avram Iancu 11, Cluj-Napoca 400089, Romania
law.ubbcluj.ro
Trường tiểu học và tiểu học, Giáo dục trung học
Aleea Băișoara, Cluj-Napoca 400445, Romania
www.transylvania-college.ro
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Strada Clinicilor 5-7, Cluj-Napoca 400006, Romania
4.5  · $$ · +40 264 591 807+40 264 591 807  · Mở cửa
geografie.ubbcluj.ro