Viễn thông tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-8
Viễn thông
1. RealTv
Strada Primăverii 15, Botoșani, Romania
3.5  · +40 231 510 503+40 231 510 503  · Mở cửa
Viễn thông
Str. Bucovina, 9, Botosani, Botosani, 710172, Botoșani, Romania
1.0  · +40 231 573 434+40 231 573 434  · Mở cửa
Viễn thông
105, Botoșani 717113, Romania
www.city-net.ro
Viễn thông
4. KTV
Str. Bucovina, 1, Botosani, Botosani, Botoșani, Romania
Viễn thông
Strada Manolești Deal 43-44, Botoșani 710005, Romania
Cửa hàng điện thoại di động, Cửa hàng điện tử
Strada Poștei 7, Botoșani 710127, Romania
3.5  · +40 231 504 216+40 231 504 216  · Mở cửa
www.telekom.ro
Cửa hàng điện tử, Mua sắm
Strada Arhimandrit Marchian nr.4, Botoșani 000000, Romania
4.5  · +40 231 529 909+40 231 529 909  · Mở cửa
www.eurogsm.ro
Lập trình máy tính, thiết kế web
Str. Mihai Eminescu 85 sat, Cătămărești-Deal 717248, Romania
5.0  · +40 231 507 060+40 231 507 060  · Mở cửa
solutions.elsaco.com
1-8