Spa ngày tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-3
Sơn sửa móng tay và móng chân, Tiệm cắt tóc
Strada Ion Pilat 1, Botoșani 710357, Romania
salon-leny.mobiloptim.com
Spa thư giãn, Thẩm mỹ viện
Zadurovici Nr.2, Dorohoi 715200, Romania
Tiệm cắt tóc, Sơn sửa móng tay và móng chân
Calea Națională 107, Botoșani 710061, Romania
www.pretty-woman.ro
1-3