Sửa chữa máy tính tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-3
Sửa chữa máy tính, Sửa chữa điện tử
Strada Octav Onicescu 25, Botoșani 710087, Romania
1.5  · +40 231 584 066+40 231 584 066  · Mở cửa
iirucservice.ro
Bán sỉ máy móc, Cửa hàng điện tử
2. OTI
Strada Primăverii nr 19, Botoșani 710016, Romania
4.5  · +40 231 584 105+40 231 584 105  · Mở cửa
www.oticomputers.ro
Cửa hàng điện tử, Thiết bị gia dụng và hàng hóa
Calea Națională 99, Botoșani 710050, Romania
4.5  · +40 231 510 180+40 231 510 180  · Mở cửa
www.powerline.ro
1-3