Sân vận động và đấu trường tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-3
Sân vận động và đấu trường
44 bis, Calea Națională, Botoșani, Romania
www.fcbotosani.ro
Giáo dục trung học, Sân vận động và đấu trường
Strada Stroe Buican 2, Dorohoi 715200, Romania
Sân vận động và đấu trường
Str. Stadionului 13, Săveni 715300, Romania
3.5 
www.primariasaveni.ro
1-3