Nhà thờ tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-10
Mua sắm, Nhà thờ
Bulevardul Mihai Eminescu nr.6, Botoșani 710014, Romania
4.5  · $$$ · +40 231 523 030+40 231 523 030  · Mở cửa
www.botosanishoppingcenter.ro
Tôn giáo, Nhà thờ
Calea Nationala nr. 22, Bucecea 717049, Romania
www.parohiabucecea.ro
Nhà thờ
Strada Vârnav 27, Botoșani 710166, Romania
botosani.adventist.ro
Tôn giáo, Nhà thờ
Călărași 717050, Romania
calarasi1.iasi.mmb.ro
Tôn giáo, Nhà thờ
Sat, Petricani 715304, Romania
4.5  · +40 231 540 558+40 231 540 558  · Mở cửa
www.mmb.ro
Tôn giáo, Nhà thờ
Stroiești, Romania
Nhà thờ
Petricani 715304, Romania
Nhà thờ
Com. Ibanesti, Botosani, 717215, Ibănești 717215, Romania
biserica-adventista-dumbravita.webnode.ro
Tôn giáo, Nhà thờ
DC84D, Hudești 717210, Romania
Nhà thờ
Com. Rachiti, Botosani, 717310, Răchiți 717310, Romania