Nhà Hưu Trí tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-4
Nhà Hưu Trí
Trușești 717400, Romania
Sức khoẻ và y tế, Bác sĩ tâm thần và tâm lý trị liệu
Strada I.C. Brătianu 116, Botoșani, Romania
3.0  · +40 231 511 824+40 231 511 824  · Mở cửa
www.spitalulmavromati.ro
Dịch vụ chăm sóc tại nhà khác
Strada Al. I. Cuza 15, Dorohoi 715200, Romania
Nhà Hưu Trí, Bất Động Sản
Autogara Dorohoi, DN29A 85, Dorohoi 715200, Romania
3.5 
dgaspcbt.ro
1-4