Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học) tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-2
Giáo dục trung học, Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Strada Nicolae Iorga Nr. 19, Botoșani 710200, Romania
4.5  · +40 231 537 745+40 231 537 745  · Mở cửa
www.centruldestudiieuropean.ro
Hãng Du Lịch, Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Strada Uzinei 5, Botoșani, Romania
1-2