Cơ quan chính phủ tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-10
Tòa án của pháp luật, Cơ quan chính phủ
Strada Doctor Mihai Ciucă 1, Săveni 715300, Romania
4.0  · +40 231 540 319+40 231 540 319  · Mở cửa
Cảnh sát và thực thi pháp luật, Cơ quan chính phủ
Bulevardul Mihai Eminescu 57, Botoșani 710220, Romania
bt.politiaromana.ro
Cảnh sát và thực thi pháp luật, Cơ quan chính phủ
Strada Cornisa 10, Botoșani 710011
bt.politiaromana.ro
Cảnh sát và thực thi pháp luật, Cơ quan chính phủ
Strada Mihail Kogălniceanu 16, Botoșani 710185, Romania
www.politialocalabt.ro
Tòa án của pháp luật, Cơ quan chính phủ
Str. 1 Decembrie 1918, 158-160, Darabani, Botosani, Darabani 715100, Romania
3.5  · +40 231 631 269+40 231 631 269  · Mở cửa
infodosar.ro
Cơ quan chính phủ
Strada I.C. Brătianu Str. I. C. Brătianu nr. 118, Botoșani, Romania
4.0  · +40 231 515 937+40 231 515 937  · Mở cửa
anp.gov.ro
Cảnh sát và thực thi pháp luật, Cơ quan chính phủ
Pomârla 717300, Romania
bt.politiaromana.ro
Cảnh sát và thực thi pháp luật, Cơ quan chính phủ
Str. Sucevei, 2, Botosani, Botosani, Botoșani, Romania
Cảnh sát và thực thi pháp luật, Cơ quan chính phủ
Strada Tiberiu Crudu, Tudora, Romania
Cơ quan chính phủ
Strada Poștei 7, Dorohoi 715200, Romania