Bưu điện tại Mã Vùng 231 Botoşani, Botoşani (hạt)

1-10
Bưu điện
Strada 1 Decembrie 1918 6, Săveni 715300, Romania
Bưu điện
Com. Havârna, Botosani, Havârna, Romania
Bưu điện
Strada Aprodul Purice 2, Botoșani, Romania
www.posta-romana.ro
Bưu điện
Strada Poștei 4, Botoșani, Romania
botosaninews.ro
Bưu điện
DJ208H, Vorona 717475, Romania
Bưu điện
Bulevardul Mihai Eminescu 26, Botoșani 710086, Romania
www.posta-romana.ro
Bưu điện
Com. Broscauti, Botosani, Broscăuți 717040, Romania
Bưu điện
Com. Vorniceni, Botosani, Vorniceni 717470, Romania
Bưu điện
Com. Frumusica, Botosani, Comuna Frumușica 717160, Romania
Quản lí đoàn thể, Giao thông vận tải hậu cần
Strada Maxim Gorki nr. 8, Botoșani 710420, Romania
www.posta-romana.ro