Doanh nghiệp tại Warnice

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Công nghiệp: 21,6%
 Khách sạn & Du lịch: 10,8%
 Mua sắm: 9,5%
 Cộng đồng & Chính phủ: 6,8%
 Giáo dục: 5,4%
 Dịch vụ tài chính: 5,4%
 Đồ ăn: 5,4%
 Các dịch vụ tịa nhà: 5,4%
 Thể thao & Hoạt động: 5,4%
 Ô tô: 4,1%
 Y học: 4,1%
 Dịch vụ chuyên nghiệp: 4,1%
 Tôn giáo: 4,1%
 Khác: 8,1%
Dân số360
Mã Vùng9195
Giờ địa phươngThứ Sáu 19:30
Múi giờGiờ chuẩn Trung Âu
Vĩ độ & Kinh độ52.85296° / 14.6719°
Mã Bưu Chính74-311

Mã vùng

Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở Warnice
 Mã Vùng 91: 50%
 Mã Vùng 60: 20%
 Mã Vùng 66: 10%
 Mã Vùng 69: 10%
 Mã Vùng 80: 10%