Doanh nghiệp tại Sząbruk

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Mua sắm: 18,2%
 Giáo dục: 14,5%
 Các dịch vụ tịa nhà: 14,5%
 Đồ ăn: 10,9%
 Khách sạn & Du lịch: 5,5%
 Công nghiệp: 5,5%
 Y học: 5,5%
 Ô tô: 3,6%
 Cộng đồng & Chính phủ: 3,6%
 Dịch vụ chuyên nghiệp: 3,6%
 Tôn giáo: 3,6%
 Thể thao & Hoạt động: 3,6%
 Khác: 7,3%
Dân số970
Mã Vùng89
Giờ địa phươngThứ Năm 14:28
Múi giờGiờ chuẩn Trung Âu
Vĩ độ & Kinh độ53.72436° / 20.33721°

Mã vùng

Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở Sząbruk
 Mã Vùng 89: 33,3%
 Mã Vùng 60: 33,3%
 Mã Vùng 50: 11,1%
 Mã Vùng 72: 11,1%
 Mã Vùng 79: 11,1%