Doanh nghiệp tại Siemień

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Đồ ăn: 12,5%
 Tôn giáo: 12,5%
 Cộng đồng & Chính phủ: 9,4%
 Công nghiệp: 9,4%
 Ô tô: 6,2%
 Giáo dục: 6,2%
 Các dịch vụ tịa nhà: 6,2%
 Khách sạn & Du lịch: 6,2%
 Dịch vụ địa phương: 6,2%
 Y học: 6,2%
 Thể thao & Hoạt động: 6,2%
 Dịch vụ tài chính: 3,1%
 Thú cưng: 3,1%
 Dịch vụ bưu chính: 3,1%
 Dịch vụ chuyên nghiệp: 3,1%
Dân số581
Mã Vùng83
Giờ địa phươngThứ Ba 06:30
Múi giờGiờ mùa hè Trung Âu
Vĩ độ & Kinh độ51.62883° / 22.77243°

Mã vùng

Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở Siemień
 Mã Vùng 83: 71,4%
 Mã Vùng 66: 7,1%
 Mã Vùng 50: 7,1%
 Mã Vùng 81: 7,1%
 Mã Vùng 79: 7,1%