Doanh nghiệp tại Momoty Górne

Khách sạn & Du lịch

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Công nghiệp: 30,4%
 Các dịch vụ tịa nhà: 17,4%
 Giáo dục: 8,7%
 Thể thao & Hoạt động: 8,7%
 Tôn giáo: 8,7%
 Khách sạn & Du lịch: 8,7%
 Đồ ăn: 8,7%
 Mua sắm: 4,3%
 Dịch vụ địa phương: 4,3%
Mã Vùng15
Giờ địa phươngThứ Bảy 15:40
Múi giờGiờ chuẩn Trung Âu
Vĩ độ & Kinh độ50.59637° / 22.41909°