Doanh nghiệp tại Kulesze Kościelne

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Giáo dục: 9,5%
 Dịch vụ tài chính: 9,5%
 Đồ ăn: 9,5%
 Tôn giáo: 9,5%
 Cộng đồng & Chính phủ: 7,1%
 Khách sạn & Du lịch: 7,1%
 Công nghiệp: 7,1%
 Y học: 7,1%
 Dịch vụ chuyên nghiệp: 7,1%
 Mua sắm: 7,1%
 Các dịch vụ tịa nhà: 4,8%
 Dịch vụ địa phương: 4,8%
 Thú cưng: 4,8%
 Khác: 4,8%
Dân số340
Mã Vùng86
Giờ địa phươngThứ Ba 17:38
Múi giờGiờ chuẩn Trung Âu
Vĩ độ & Kinh độ53.01613° / 22.50592°

Mã vùng

Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở Kulesze Kościelne
 Mã Vùng 86: 61,5%
 Mã Vùng 51: 23,1%
 Mã Vùng 60: 7,7%
 Mã Vùng 48: 7,7%