Doanh nghiệp tại Jurowce

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Mua sắm: 22,6%
 Ô tô: 12,9%
 Thể thao & Hoạt động: 12,9%
 Các dịch vụ tịa nhà: 9,7%
 Công nghiệp: 9,7%
 Đồ ăn: 6,5%
 Y học: 6,5%
 Dịch vụ chuyên nghiệp: 6,5%
 Tôn giáo: 6,5%
 Cộng đồng & Chính phủ: 3,2%
 Thú cưng: 3,2%
Dân số500
Mã Vùng13
Giờ địa phươngChủ Nhật 04:34
Múi giờGiờ chuẩn Trung Âu
Vĩ độ & Kinh độ53.20231° / 23.17179°

Mã vùng

Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở Jurowce
 Mã Vùng 13: 28,6%
 Mã Vùng 60: 28,6%
 Mã Vùng 50: 14,3%
 Mã Vùng 85: 9,5%
 Mã Vùng 69: 4,8%
 Mã Vùng 73: 4,8%
 Mã Vùng 72: 4,8%
 Mã Vùng 51: 4,8%