Doanh nghiệp tại Cychry

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Công nghiệp: 29,5%
 Dịch vụ chuyên nghiệp: 25%
 Các dịch vụ tịa nhà: 15,9%
 Giáo dục: 6,8%
 Tôn giáo: 4,5%
 Khác: 18,2%
Dân số991
Mã Vùng95
Giờ địa phươngThứ Sáu 19:26
Múi giờGiờ chuẩn Trung Âu
Vĩ độ & Kinh độ52.69319° / 14.70494°

Mã vùng

Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở Cychry
 Mã Vùng 95: 37,5%
 Mã Vùng 50: 31,2%
 Mã Vùng 91: 6,2%
 Mã Vùng 69: 6,2%
 Mã Vùng 80: 6,2%
 Mã Vùng 49: 6,2%
 Mã Vùng 72: 6,2%