Doanh nghiệp tại Cekcyn

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Mua sắm: 14,6%
 Khách sạn & Du lịch: 12,6%
 Thể thao & Hoạt động: 11,9%
 Công nghiệp: 7,9%
 Dịch vụ tài chính: 6,6%
 Đồ ăn: 6,6%
 Dịch vụ chuyên nghiệp: 6%
 Cộng đồng & Chính phủ: 5,3%
 Các dịch vụ tịa nhà: 5,3%
 Ô tô: 4,6%
 Dịch vụ địa phương: 4,6%
 Khác: 13,9%
Dân số1710
Mã Vùng52
Giờ địa phươngChủ Nhật 05:50
Múi giờGiờ chuẩn Trung Âu
Vĩ độ & Kinh độ53.57294° / 18.01123°

Mã vùng

Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở Cekcyn
 Mã Vùng 52: 58%
 Mã Vùng 60: 16%
 Mã Vùng 50: 10%
 Mã Vùng 53: 6%
 Mã Vùng 69: 4%
 Mã Vùng 80: 4%
 Khác: 2%