Doanh nghiệp tại Żygląd

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Công nghiệp: 17,2%
 Khách sạn & Du lịch: 15,1%
 Mua sắm: 10,8%
 Đồ ăn: 9,7%
 Các dịch vụ tịa nhà: 7,5%
 Y học: 7,5%
 Dịch vụ chuyên nghiệp: 7,5%
 Ô tô: 6,5%
 Cộng đồng & Chính phủ: 5,4%
 Giáo dục: 5,4%
 Nhà hàng: 4,3%
 Khác: 3,2%
Mã Vùng56
Giờ địa phươngThứ Bảy 22:15
Múi giờGiờ chuẩn Trung Âu
Vĩ độ & Kinh độ53.25817° / 18.51524°
Mã Bưu Chính86-221