Doanh nghiệp tại Żołędowo

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Mua sắm: 20,2%
 Công nghiệp: 10,6%
 Dịch vụ chuyên nghiệp: 10,6%
 Ô tô: 7,4%
 Giáo dục: 6,4%
 Các dịch vụ tịa nhà: 6,4%
 Dịch vụ địa phương: 6,4%
 Đồ ăn: 5,3%
 Khách sạn & Du lịch: 5,3%
 Nhà hàng: 5,3%
 Thể thao & Hoạt động: 5,3%
 Khác: 10,6%
Dân số920
Mã Vùng52
Giờ địa phươngChủ Nhật 06:04
Múi giờGiờ chuẩn Trung Âu
Vĩ độ & Kinh độ53.2186° / 18.05608°

Mã vùng

Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở Żołędowo
 Mã Vùng 52: 63,3%
 Mã Vùng 60: 10%
 Mã Vùng 50: 10%
 Mã Vùng 66: 3,3%
 Mã Vùng 69: 3,3%
 Mã Vùng 78: 3,3%
 Mã Vùng 53: 3,3%
 Mã Vùng 88: 3,3%