Bệnh viện tại Mã Vùng 58 Gdańsk, Pomorskie

1-10
Bệnh viện
Warszawska 100/u8, 80-180 Gdańsk, Poland
diagnoson.pl
Các phòng thí nghiệm y tế, Sức khoẻ và y tế
Józefa Hoene-Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk, Poland
www.krew.gda.pl
Bệnh viện, Sức khoẻ và y tế
Morska 7, 81-323 Gdynia, Poland
www.przychodniamorska.pl
Các phòng thí nghiệm y tế, Bệnh viện
Przedszkolna 46, 83-050 Kolbudy, Poland
medimedic.pl
Bệnh viện
Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk, Poland
3.0  · +48 58 764 01 00+48 58 764 01 00  · Mở cửa
copernicus.gda.pl
Bệnh viện
Doktora Alojzego Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, Poland
3.0  · $$ · +48 58 572 72 00+48 58 572 72 00  · Mở cửa
www.szpitalepomorskie.eu
Bệnh viện, Sức khoẻ và y tế
7. Polmed
aleja Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, Poland
polmed.pl
Sức khoẻ và y tế, Bệnh viện
aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Poland
3.0  · +48 58 768 40 00+48 58 768 40 00  · Mở cửa
www.szpital.gda.pl
Bác sĩ da liễu, Sức khoẻ và y tế
Armii Krajowej 116, 81-824 Sopot, Poland
www.derm-al.pl
Tôn giáo, Sức khoẻ và y tế
Arenda Dickmana 6, 81-109 Gdynia, Poland
5.0  · +48 58 665 66 55+48 58 665 66 55  · Mở cửa
hospicjum.gdynia.pl