Bảo tàng tại Mã Vùng 58 Gdańsk, Pomorskie

1-10
Hãng Du Lịch, Phòng hòa nhạc và nhà hát
Polska 1, 81-339 Gdynia, Poland
www.polska1.pl
Rạp Chiếu Phim, Bảo tàng
plac Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, Poland
muzeum1939.pl
Hãng Du Lịch, Bảo tàng
al. Jana Pawła II, 81-345 Gdynia, Poland
www.nmm.pl
Hãng Du Lịch, Bảo tàng
al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia, Poland
muzeummw.pl
Hãng Du Lịch, Bảo tàng
Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia, Poland
www.muzeummw.pl
Thư viện, Bảo tàng
pI. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, Poland
www.ecs.gda.pl
Hãng Du Lịch, Du lịch và đi lại
80-001 Gdańsk, Poland
4.5  · +48 58 767 91 02+48 58 767 91 02  · Mở cửa
www.gdansk.pl
Bảo tàng
T. i I, Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze Kiszewskie, Poland
www.muzeum-wdzydze.gda.pl
Du lịch và đi lại, Bảo tàng
Plac Zdrojowy 2, 81-723 Sopot, Poland
4.5  · +48 58 551 12 76+48 58 551 12 76  · Mở cửa
www.molo.sopot.pl
Bảo tàng
Plac, Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, Poland
muzeum1939.pl