School of Chemical them. M. Curie

 68 đánh giá
87-800 Włocławek; Bulwary im. marsz. Piłsudskiego 4, Poland

Điện thoại
54 412 54 0054 412 54 00

+1
Trang web 
www.zsch.wek.pl
+1
Truyền thông xã hội 
+1
Thành phố: Włocławek
Khu vực hành chính: Kujawsko-Pomorskie
Quốc gia: Ba Lan

Về

School of Chemical them. M. Curie đặt trụ sở tại Włocławek. School of Chemical them. M. Curie đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục trung học, Giáo dục. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 54 412 54 00. Bạn có thể tìm thêm thông tin về School of Chemical them. M. Curie tại www.zsch.wek.pl. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua .
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Giá
$
Thể loại:Giáo dục trung học kỹ thuật và dạy nghề, Giáo dục.
Mã ISIC:85, 8522.

Giáo dục trung họcgần School of Chemical them. M. Curie

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp