Punkt Widokowy

 174 đánh giá
Nadmorska 5, 81-198 Mechelinki, Poland
Giờ 
Mở cho đến khi 23:59 thêm nữa
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Mechelinki
Bưu chính: 81-198
Khu vực hành chính: Pomorskie
Quốc gia: Ba Lan

Về

Punkt Widokowy đặt trụ sở tại Mechelinki. Punkt Widokowy đang làm việc trong các hoạt động của Bảo tàng, Công viên công cộng.
Thể loại:Công viên công cộng, Hoạt động và hoạt động của di tích lịch sử và các tòa nhà bảo tàng, Thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác.
Mã ISIC:910, 9102, 9329.

Bảo tànggần Punkt Widokowy

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp