OSK Sztymala

 80 đánh giá
Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych, Poland
Giờ 
Mở cho đến khi 17:00 thêm nữa
Trang web 
www.sztymala.pl
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Wałbrzych
Vùng lân cận: Szczawienko
Bưu chính: 58-300
Khu vực hành chính: Dolnośląskie
Quốc gia: Ba Lan

Về

OSK Sztymala đặt trụ sở tại Wałbrzych. OSK Sztymala đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục khác, Trường học lái xe. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 74 640 15 15. Bạn có thể tìm thêm thông tin về OSK Sztymala tại www.sztymala.pl. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua .
Thể loại:Trường học lái xe, Giáo dục khác được phân vào đâu.
Mã ISIC:8549.

Giáo dục khácgần OSK Sztymala

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp