New Jewish Cemetery in Nowy Sacz קבר הרה״ק רבי חיים, הרה״ק רבי א

 12 đánh giá
Rybacka 4, 33-395 Nowy Sącz, Poland
Giờ 
Mở cho đến khi 23:59 thêm nữa
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Nowy Sącz
Vùng lân cận: Biegonice
Bưu chính: 33-395
Khu vực hành chính: Małopolskie
Quốc gia: Ba Lan

Về

New Jewish Cemetery in Nowy Sacz קבר הרה״ק רבי חיים, הרה״ק רבי א đặt trụ sở tại Nowy Sącz. New Jewish Cemetery in Nowy Sacz קבר הרה״ק רבי חיים, הרה״ק רבי א đang làm việc trong các hoạt động của Nghĩa trang và nhà xác, Dịch vụ cá nhân. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 18 441 93 81. Bạn có thể tìm thêm thông tin về New Jewish Cemetery in Nowy Sacz קבר הרה״ק רבי חיים, הרה״ק רבי א tại www.sztetl.org.pl.
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Thể loại:Hoạt động dịch vụ cá nhân khác được phân vào đâu, Các hoạt động liên quan đến tang lễ và.
Mã ISIC:9603, 9609.

Nghĩa trang và nhà xácgần New Jewish Cemetery in Nowy Sacz קבר הרה״ק רבי חיים, הרה״ק רבי א

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp