Hollywood s.c. Jękner, Woźnica

 3 đánh giá
Długa 80, 34-400 Nowy Targ, Poland
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Nowy Targ
Khu vực hành chính: Małopolskie
Quốc gia: Ba Lan

Về

Hollywood s.c. Jękner, Woźnica đặt trụ sở tại Nowy Targ. Hollywood s.c. Jękner, Woźnica đang làm việc trong các hoạt động của Sản xuất phim, tivi và video, Mua sắm, Các hiệu thuốc và cửa hàng thuốc. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 18 264 99 00.
Thể loại:Bán lẻ hàng hoá dược, y tế, mỹ phẩm và vệ sinh các bài viết trong các cửa hàng chuyên, Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy, Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên, Hoạt động sản xuất chương trình chuyển động hình ảnh, video và truyền hình, Các hiệu thuốc và cửa hàng thuốc.
Mã ISIC:47, 477, 4772, 5911.

Truyền thông xã hội

Sản xuất phim, tivi và videogần Hollywood s.c. Jękner, Woźnica

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp