Điện thoại
09-404 082809-404 0828

+1
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Kawakawa
Bưu chính: 0210
Khu vực hành chính: Northland
Quốc gia: Niu Di-lân

Liên hệ

1 Số liên lạc dành cho Kii Taumarere Kohanga Reo

Mrs Fiona TetaiAdministration Manager

Về

Kii Taumarere Kohanga Reo đặt trụ sở tại Kawakawa. Kii Taumarere Kohanga Reo đang làm việc trong các hoạt động của Trường mầm non, mẫu giáo, Chăm sóc trẻ em và chăm sóc ban ngày, Trẻ em và quần áo trẻ em. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 09-404 0828. Mrs Fiona Tetai có mối quan hệ hợp tác với công ty.
PoBox
P O Box 232
Thể loại:Trường mầm non, mẫu giáo, Trẻ em và quần áo trẻ em, Chăm sóc trẻ em và chăm sóc ban ngày.
Mã ISIC:4771, 8510, 8890.

Trường mầm non, mẫu giáogần Kii Taumarere Kohanga Reo

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp