Bed & Breakfast "It Ko Huske"

 6 đánh giá
Van Akenwei 26, 9248 SV Siegerswoude, Netherlands

Điện thoại
06 3897547206 38975472

Truyền thông xã hội 
Thành phố: Siegerswoude
Bưu chính: 9248 SV
Khu vực hành chính: Friesland
Quốc gia: Hà Lan

Về

Bed & Breakfast "It Ko Huske" đặt trụ sở tại Siegerswoude. Bed & Breakfast "It Ko Huske" đang làm việc trong các hoạt động của Chỗ ở khác, Giường ngủ và bữa sáng. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 06 38975472. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Bed & Breakfast "It Ko Huske" tại www.itkohuske.com.
Thể loại:Hoạt động nơi ăn nghỉ ngắn hạn, Giường ngủ và bữa sáng.
Mã ISIC:5510.

Chỗ ở khácgần Bed & Breakfast "It Ko Huske"

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp