Septmax Nigeria Limited

 3 đánh giá
31 Airport Road By 7 And 8 Bus Stop, Ajao Estate 100272, Lagos, Nigeria
Giờ 
Mở cho đến khi 17:00 thêm nữa

Điện thoại
0817 317 56120817 317 5612

+1
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Lagos
Vùng lân cận: Ajao Estate
Khu vực hành chính: Lagos State
Quốc gia: Ni-giê-ri-a

Về

Septmax Nigeria Limited đặt trụ sở tại Lagos. Septmax Nigeria Limited đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục trung học, Giao thông vận tải hậu cần. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 0817 317 5612. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Septmax Nigeria Limited tại www.logistics.septmax.com.
Thể loại:Giao thông vận tải hậu cần, Giáo dục phổ thông.
Mã ISIC:5229, 8521.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với Septmax Nigeria Limited

3 đánh giá

112233201620192192.12301.0820163547.88228.02019Google

Rating trung bình qua thời gian đối với Septmax Nigeria Limited

Nhận xét theo thời gian

1122334455201620195192.12103.020165547.88103.02019Google

Giáo dục trung họcgần Septmax Nigeria Limited

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp