Racceko Event Place

 83 đánh giá
Akute Ajuwon Road, Iju, Iju, Lagos, Nigeria

Điện thoại
033 496 718033 496 718

Truyền thông xã hội 
Thành phố: Lagos
Vùng lân cận: Iju
Khu vực hành chính: Lagos State
Quốc gia: Ni-giê-ri-a

Về

Racceko Event Place đặt trụ sở tại Lagos. Racceko Event Place đang làm việc trong các hoạt động của Dịch vụ kinh doanh. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 033 496 718.
Thể loại:Tổ chức các hội nghị và hội chợ thương mại.
Mã ISIC:8230.

Truyền thông xã hội

Dịch vụ kinh doanhgần Racceko Event Place

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp