Olawale Organizer's & Event Planning Limited

No. 56, Opebi, Ikeja, Off Salvation Bus - Stop, Salvation Rd, Opebi, Lagos, Nigeria

Điện thoại
061 898 241061 898 241

Truyền thông xã hội 
Thành phố: Lagos
Vùng lân cận: Opebi
Khu vực hành chính: Lagos State
Quốc gia: Ni-giê-ri-a

Về

Olawale Organizer's & Event Planning Limited đặt trụ sở tại Lagos. Olawale Organizer's & Event Planning Limited đang làm việc trong các hoạt động của Dịch vụ kinh doanh. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 061 898 241.
Thể loại:Tổ chức các hội nghị và hội chợ thương mại.
Mã ISIC:8230.

Dịch vụ kinh doanhgần Olawale Organizer's & Event Planning Limited

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp