Olabisi Onabanjo University College of Engineering and

 6 đánh giá
Lagos-Abeokuta Expy, Ifo, Nigeria
Giờ 
Mở cho đến khi 23:59 thêm nữa

Điện thoại
037 390 660037 390 660

Trang web 
ooucees.com
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Ifo
Khu vực hành chính: Ogun State
Quốc gia: Ni-giê-ri-a

Về

Olabisi Onabanjo University College of Engineering and đặt trụ sở tại Ifo. Olabisi Onabanjo University College of Engineering and đang làm việc trong các hoạt động của Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học), Giáo dục. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 037 390 660. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Olabisi Onabanjo University College of Engineering and tại ooucees.com.
Thể loại:Giáo Dục Đại Học, Giáo dục.
Mã ISIC:85, 853.

Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)gần Olabisi Onabanjo University College of Engineering and

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp