Doanh nghiệp tại Aranos

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Giáo dục: 16,7%
 Cộng đồng & Chính phủ: 11,9%
 Khách sạn & Du lịch: 11,9%
 Đồ ăn: 9,5%
 Tôn giáo: 9,5%
 Ô tô: 7,1%
 Dịch vụ địa phương: 7,1%
 Nhà hàng: 7,1%
 Dịch vụ chuyên nghiệp: 4,8%
 Mua sắm: 4,8%
 Khác: 9,5%
Dân số3683
Mã Vùng636642
Giờ địa phươngThứ Ba 18:45
Múi giờGiờ Trung Phi
Vĩ độ & Kinh độ-24.13333° / 19.11667°